Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem (kupujícím), svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu www.ardoplc.eu  je

Pavel Böhm   Nošovice 326    73951

IČ 60290854    DIČ CZ6803080922

V případě dotazů na zpracovávaní osobních údajů, mě  můžete kontaktovat na e-mail:      info@ardoplc.eu

Prohlašuji

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vaše osobní údaje budu zpracovávat  jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, dodání zboží apod.).

Oprávněných zájmů příslušného správce

V případě možných reklamací, vaše osobní údaje nezbytně potřebuji, abych vyhověl vašemu požadavku .

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies využíváme jen pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek .Vnímáme to jako náš oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje vědomě nepředáváme žádným třetím osobám či subjektům.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@ardoplc.eu

  • Máte právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
  • právo na přístup k vaším osobním údajům
  • Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů
  • Právo na přenositelnost
  • Právo na výmaz (být zapomenut) osobních údajů