ArdoPLC I/O moduly

Složka obsahuje rozšiřující vstupní a výstupní moduly pro použití s řídicími jednotkami ArdoPlc. Většinu modulů lze použít samostatně v roli řídicí jednotky. vše závisí od použitého software. Moduly najdou uplatnění i v jiných aplikacích, mimo platformu ArdoPLC.

Seznam modulů

  • ArdoPLC  EM2031 – modul digitálních vstupů a výstupů
  • ArdoPLC  EMH2010 – modul reléových výstupů s ručním ovládáním
  • ArdoPLC  EM2020 – univerzální I/O modul  Připravujeme

 

Rozšiřující modul ArdoPLC EM2031

Modul obsahuje 24 digitálních výstupů a 8 digitálních vstupů. Komunikace s modulem je možná pomocí rozhraní I2C nebo RS485. Záleží na použití submodulu, který je při výrobě zvolen. Modul obsahuje dobře známý BLUE PILL, osazený procesorem STM32F103C8T6. Proto by implementace softwaru neměla být pro většinu uživatelů tohoto modulu problémem.

Veškeré informace k tomuto modulu najdete v sekci STAHUJ

Popřípadě si můžete modul zakoupit v našem obchodě.

 

 

 

Rozšiřující modul ArdoPLC EMH2010

Výstupní reléový modul s ručním ovládáním EMH2010. Modul obsahuje 6x opticky oddělené relé, s možností manuálního ovládání. Rozlišuje 3 ovládací režimy. Režim „AUTOMAT“ „RUČNĚ VYPNUTO“ a „RUČNĚ ZAPNUTO“.  V automatickém režimu dojde k sepnutí relé připojením příslušného vstupu na úroveň „LOW“. Modul najde uplatnění všude, kde je potřeba silového aktivačního prvku. Výhodou je možnost ručního ovládání každého ze 6 výstupních relé samostatně.

Veškeré informace k tomuto modulu najdete v sekci STAHUJ

Popřípadě si můžete modul zakoupit v našem obchodě.